Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Деспотова  [Clear All Filters]
1981
Деспотова, В.Г. авт, 1981. Анализ на основния тон Fo при дългата гласна [i:] и при кратката гласна [I]. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(1), с-ци48–53.
1978
Деспотова, В. авт, 1978. Акустичен анализ на английските фонеми [i:] и [I], произнесени от българи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(2), с-ци28–36.
Subscribe to Синдикирай