Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 13 резултата:
Избор: Author is Даскалова  [Clear All Filters]
2004
Даскалова, К. авт, 2004. Грамотност. В А. Гергова, ред Българска книга. Енциклопедия. София-Москва: Пенсофт, с-ци 130–132.
2001
Даскалова, А. & Райкова, М. авт-ри, 2001. Към историята на някои названия на части от човешкото тяло. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 25(2), с-ци69–79.
Фабиан, Б. авт, 2001. Ученият като читател. В А. Гергова & Даскалова, К., ред-ри История на книгата. Книгата в историята. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 300–322.
1995
Даскалова, А. авт, 1995. Една старинна българска дума. Българска реч, 1(4), с-ци18–19.
За думата растегъ / растѧгъ
1991
Даскалова, Д. авт, 1991. Наблюдение върху възприемането на акцентуваността в българския и в руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(6), с-ци13–19.
Subscribe to Синдикирай