Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Генчева-Декле  [Clear All Filters]
1986
Генчева-Декле, З. авт, 1986. Шарл Жак Вейренк (1925–1985). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(5), с-ци126–128.
Subscribe to Синдикирай