Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Бучуковска  [Clear All Filters]
1985
Бучуковска, А. авт, 1985. Библиография на трудовете на Текла Сугарева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(6), с43.
1978
Бучуковска, А. авт, 1978. Трета конференция по съпоставително езико- знание в Лайпциг (немски език в съпоставка със славянските езици). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(1), с-ци84–87.
Subscribe to Синдикирай