Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Author is Бояджиева  [Clear All Filters]
2004
Георгиева, Ц., Бояджиева, С. & Ангелиева, Ф. авт-ри, 2004. Гръцкият език в България (1880–2000). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(1), с-ци129–157.
1994
Бояджиева, Е. авт, 1994. 40 години Музей за история на София. В Т. Иванов, ред София-Сердика-Средец. София: Музей за история на София.
1989
Трифонова, Й. и съавт. авт-ри, 1989. Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(4), с-ци113–128.
Subscribe to Синдикирай