Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Бондарко  [Clear All Filters]
1990
Бондарко, А. авт, 1990. Интерпретационные аспекты семантики субъекта (на материале русского языка). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(4-5), с-ци117–121.
Бондарко, А. авт, 1990. О роли интерпретационного компонента в структуре грамматического значения (на материале категории вида). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(2), с-ци27–33.
Subscribe to Синдикирай