Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Бойтюк  [Clear All Filters]
1981
Бойтюк, А. авт, 1981. Наблюдения върху употребата на плусквамперфекта в българския, украинския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(1), с-ци31–37.
Subscribe to Синдикирай