Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Author is Богданова  [Clear All Filters]
1993
Богданова, С. & Ралева, Ц. авт-ри, 1993. Библиография на трудовете на Румяна Павлова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(2), с-ци98–103.
1989
Богданова, С. авт, 1989. Пандекты Никона Черногорца в списке ХVІ в. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13(1), с-ци81–95.
1982
Павлова, Р. & Богданова, С. авт-ри, 1982. Федот Петрович Филин (1908–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(5), с-ци96–97.
Subscribe to Синдикирай