Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Бечка  [Clear All Filters]
1980
Бечка, Й.Вацла авт, 1980. Конфронтативната лингвистика като основа за решаването на преводаческите проблеми. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(4), с-ци46–54.
Subscribe to Синдикирай