Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Байрамова  [Clear All Filters]
1987
Байрамова, М. авт, 1987. Библиография на трудовете на Петър Илчев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(5), с-ци130–131.
Subscribe to Синдикирай