Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Author is Бабов  [Clear All Filters]
1992
Бабов, К. авт, 1992. Фотиновият триезичен речник. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(1), с-ци5–16.
1978
Бабов, К. авт, 1978. Лексикални калки в българския книжовен език, възприети от руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), с-ци24–34.
1977
Бабов, К. авт, 1977. Развитие болгарской русистики. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(6), с-ци5–8.
Subscribe to Синдикирай