Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Author is Ангелиева  [Clear All Filters]
2004
Георгиева, Ц., Бояджиева, С. & Ангелиева, Ф. авт-ри, 2004. Гръцкият език в България (1880–2000). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(1), с-ци129–157.
1994
Петрова, С. & Ангелиева, Ф. авт-ри, 1994. Гръцките съответствия на българското съставно сказуемо. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(1), с-ци14–19.
Петрова, С. & Ангелиева, Ф. авт-ри, 1994. Новогръцките условни периоди в съпоставка с българските. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(5), с-ци18–25.
Subscribe to Синдикирай