Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Алмалех  [Clear All Filters]
1999
Алмалех, М. авт, 1999. Семантика и синтаксис на словосъчетание от две съществителни в иврит и български „родителна относба“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 24(4), с-ци5–30.
Subscribe to Синдикирай