Skip to content Skip to navigation

Устойчивото словосъчетание «τα έχω» - значения и употреба в съвременния гръцки език

ЗаглавиеУстойчивото словосъчетание «τα έχω» - значения и употреба в съвременния гръцки език
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване2010
АвториЯнисова, Х
Списание Годишник на департамент „Чужди езици и литератури“
URLhttp://ebox.nbu.bg/cel2/cult07.html
Код за цитиранеЯнисова2010
Subscribe to Синдикирай