Skip to content Skip to navigation

Към въпроса за идентифицирането на дескриптивното значение на глаголите мисля и myśleć в контекста на сложните съставни изречения

ЗаглавиеКъм въпроса за идентифицирането на дескриптивното значение на глаголите мисля и myśleć в контекста на сложните съставни изречения
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1976
АвториШамрай, Т
СписаниеСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Том1
Книжка3
Страници78–83
Език на публикациятаbul
Резюме

The article offers an attempt to identify the descriptive meaning of the Bulgarian verb мисля and of Polish myśleć in the context of compound composite sentences.

Код за цитиранеШамрай1976
Subscribe to Синдикирай