Skip to content Skip to navigation

Общеотрицательные конструкции в древнеболгарских текстах Евангелия-тетра Х–ХІ вв.

ЗаглавиеОбщеотрицательные конструкции в древнеболгарских текстах Евангелия-тетра Х–ХІ вв.
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1981
АвториЦакалиди, ТГ
СписаниеPalaeobulgarica / Старобългаристика
Том5
Книжка1
Страници48–54
Код за цитиранеЦакалиди1981
Subscribe to Синдикирай