Skip to content Skip to navigation

Български езиковедски дисертации (1979–1980)

ЗаглавиеБългарски езиковедски дисертации (1979–1980)
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1982
АвториХрусанова, В
СписаниеСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Том7
Книжка3
Страници91–95
Език на публикациятаbul
ключови думиbibliography; библиографии
Код за цитиранеХрусанова1982a
Subscribe to Синдикирай