Skip to content Skip to navigation

Български езиковедски дисертации (1945–1975)

ЗаглавиеБългарски езиковедски дисертации (1945–1975)
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1979
АвториХрусанова, В
СписаниеСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Том4
Книжка5
Страници88–96
Език на публикациятаbul
ключови думиbibliography; библиографии
Код за цитиранеХрусанова1979b
Subscribe to Синдикирай