Skip to content Skip to navigation

Предложения с подлежащим-существительным и предикативным наречием в староболгарском

ЗаглавиеПредложения с подлежащим-существительным и предикативным наречием в староболгарском
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1979
АвториХодова, КИ
СписаниеPalaeobulgarica / Старобългаристика
Том3
Книжка2
Страници28–36
Код за цитиранеХодова1979
Subscribe to Синдикирай