Skip to content Skip to navigation

Интерференция между сродни езици в психолингвистичен аспект

ЗаглавиеИнтерференция между сродни езици в психолингвистичен аспект
Вид на публикациятаBook
Година на публикуване2013
АвториХаджиева, Е
Издание2
Страници120
ИздателГутенберг
Място на издаванеСофия
Език на публикациятаbul
ISBN9789541760046
Резюме

Подчертаният интерес към проблемите на интерферентните явления, характерни за българската езикова практика на носители на руски език, от страна на чуждестранните студенти, докторанти и специализанти на СУ „Св. Климент Охридски" инициира преиздаването на това изследване.

В настоящата книга освен представените интерферентни грешки, е направен опит да бъде обяснен психолингвистичният механизъм за възприемане, респективно невъзприемане на даден лингвистичен елемент от усвоявания език и мотивите за заимстването на определени фонеми, морфеми и лексеми от родния (първия) език. Същевременно е обърнато внимание как българското езиково съзнание приема тази реч с интерферентн отклонения на фонетично, морфологично и лексикално равнище.

Научните интереси на Елена Хаджиева са насочени в областта на приложната лингвистика, проблемите на сравнителния морфосинтаксис и методиката на чуждоезиковото обучение.

Код за цитиранеХаджиева2013b
Subscribe to Синдикирай