Skip to content Skip to navigation

За неутрализацията на категорията време в българския, английския и руския език

ЗаглавиеЗа неутрализацията на категорията време в българския, английския и руския език
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1988
АвториФийлдър, Г
СписаниеСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Том13
Книжка4–5
Страници28–36
Език на публикациятаbul
Резюме

This paper examines the morphosyntactic phenomenon of tense neutralization in English, Bulgarian and Russian subordinate clauses of time as a typological universal. The underlying premise is that grammatical categories and rules may со-vary with functional domains (e. g

Код за цитиранеФийлдър1988
Subscribe to Синдикирай