Skip to content Skip to navigation

Съпоставително изследване на полупряката реч във френския и португалския език

ЗаглавиеСъпоставително изследване на полупряката реч във френския и португалския език
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1998
АвториПопова-Велева, И, Дренска, М
СписаниеСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Том23
Книжка1–2
Страници7–14
Език на публикациятаbul
Резюме

The article offers a contrastive study of semi-direct or free indirect speech in French and Portuguese.

Код за цитиранеПопова-Велева1998
Subscribe to Синдикирай