Skip to content Skip to navigation

Акцентни модели на някои съществителни от мъжки и женски род

ЗаглавиеАкцентни модели на някои съществителни от мъжки и женски род
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване2013
АвториПацева, М
СписаниеГодишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies
Том98
Език на публикациятаbul
Код за цитиранеПацева2013
Subscribe to Синдикирай