Skip to content Skip to navigation

Да разсмиваш Мелпомена, или Чехов на големия път към драмата

ЗаглавиеДа разсмиваш Мелпомена, или Чехов на големия път към драмата
Вид на публикациятаBook
Година на публикуване2013
АвториДимитров, Л
Страници422
ИздателФакел
Място на издаванеСофия
Език на публикациятаbul
ISBN Number9789544111816
Резюме

Тази книга изследва генезиса, контекста и дискурса на ранната драматургия на А. П. Чехов в пълния й корпус от тринайсет завършени творби. Проследява се как знаменитият автор формира специфичното си мислене за театър, преди да напише своите четири късни канонични пиеси (от ,Найка" до „Вишнева градина"). За първи път на български език се публикуват и осем непревеждани досега негови кратки драматургични произведения.

Бележки

Информация в този сайт.

Reseach Notes

ПРЕДИ КРАЯ 7.

Глава първа.
ГОЛЕМИЯТ ПЪТ НА ДРАМАТА
Контекст и дискурс на ранната Чехова драматургия 29.
1.1. Незаконната дъщеря на д-р Чехов 31.
1.2. Траурен шлейфс настроение 48.
1.3. „Шилер Шекспировия Гьоте" 63.
1.4. На големия път с малки драми 77.

Глава втора.
ТЪНКАТА ТАЛИЯ НА МЕЛПОМЕНА
Хронология и херменевтика на ранната Чехова драматургия 105.
2.1. (Не)платоничният пир на Платон(ов) 107.
2.2. Един „юноша" чете „Идиот" („На големия път") 129.
2.3. One-Man Show от Чехов, или защо тютюнопушенето е полезно за театралното здраве 141.
2.4. Хамлет, наречен Тартюф, или невъзможното съ-словие в „Иванов" 153.
2.5. Малка трагедия сред малките комедии, или „най-малката драма на света" („Лебедова песен (Калхас)") 165.
2.6. „Мечка", или Руският човек на rendez-vous 175.
2.7. „Предложение": (без)опасният съсед, или драма по време на лов... за жена 187.
2.8. „Finita la comedia!" по чеховски, или от „тъмния лес" към „небето в елмази" („Горски дух" - „Вуйчо Ваня") 201.
2.9. Помен с чужда (драматическа) пита ли е Чеховата „Татяна Репина"?  227.
2.10. Магазин-модистка-колбасарница-аптека, или „Трагик по неволя" 264.
2.11. Докато сватбата ги раздели  276.
2.12. „Юбилей": финал с продължение  292.
2.13. Незавършена диагностика на флирта („Нощта преди съда")  305

СЛЕД НАЧАЛОТО... 315.

Приложения                                                                       
Татяна Репина 319.
Нощта преди съда 338.
Нечисти трагици и прокажени драматурзи 346.
Бъркотия в Рим  354.
На луната 359.
Скоропостижната смърт на коня, или великодушието на руския народ!  361.
Соломон, цар юдейски  366.
Из една пиеса 367
Какъв ни е „Иванов" след 120 години? 368.
„Платонов": „идиотът" на Чехов 384.

Литература 389.
Съдържание на руски език 399
Резюме на руски език 4о1
Съдържание на английски език 407
Резюме на английски език 409
Показалец на имената 415

Код за цитиранеДимитров2013
Адрес на автора

Софийски университет „Св. Климент Охридски", Факултет по славянски филологии, Катедра Руска литература

Subscribe to Синдикирай