Skip to content Skip to navigation

Семантични и синтактични особености на префигираните глаголи с прономинален елемент в български

ЗаглавиеСемантични и синтактични особености на префигираните глаголи с прономинален елемент в български
Вид на публикациятаBook Chapter
Година на публикуване2006
АвториВлахова, Р
Заглавие на книгатаЕзиковедски изследвания в чест на 75-годишнината от рождението на ст.н.с. I ст. дфн Йордан Пенчев Пенчев
Страници320 – 329
ИздателАртграф
Място на издаванеСофия
Език на публикациятаbul
Код за цитиранеВлахова2006b
Subscribe to Синдикирай