Skip to content Skip to navigation

Универбизацията в най-новото славянско словообразуване (върху материал от българския, руския и чешкия език)

ЗаглавиеУнивербизацията в най-новото славянско словообразуване (върху материал от българския, руския и чешкия език)
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване2003
АвториБлагоева, Д
СписаниеСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Том28
Книжка3
Страници5–21
Език на публикациятаbul
Резюме

The article discusses univerbalization as the latest development in Slavic word-formation. The observations are based on Bulgarian, Russian and Czech linguistic material. Univerbalization is achieved by means of morphological word-formation (suffixation, zero derivation), as well as by morpho-syntactic and lexico-semantic word-formation.

Код за цитиранеБлагоева2003
Subscribe to Синдикирай