Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (41) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (194) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Заглавие Последна промянанизходящо сортиране
Стойко Стойков. Българска диалектология. III изд. (Под ред. на М. Сл. Младенов), 1993 г., 425 с. 04.10.2013
Страдателен залог в Савина книга 04.10.2013
Словообразувателна тенденция или правописен хаос 04.10.2013
Софийските графити 04.10.2013
Седемдесетгодишен юбилей на професор Христо Първев 04.10.2013
Семантика и фоника на думата кураж 04.10.2013
Семантични промени на думите 04.10.2013
Славянобългарски период в историята на българския книжовен език 04.10.2013
Старата българска дума ЛОШЧИКА 04.10.2013
Странстванията на „вечния монах“ (М. Байрамова. Вечният монах – 1050 години от успението на Св. Иван Рилски. С.: Лингва, 1997) 04.10.2013
Същност на борбата за чистотата на езика 04.10.2013
Случайно се случват случайните случки. (За още една семантична чуждица) 04.10.2013
Стефан Илчев и неговата светая светих – словото българско (по повод 100 години от рождението му) 04.10.2013
Структурни особености на смолянския интердиалект 04.10.2013
Семантично-структурни паралели между глаголите виждам в български език и widzieć в полски език 04.10.2013
Спомени за Стойко Стойков и първата експедиция за събиране на материали за Българския диалектен атлас 04.10.2013
Страшен или страхотен – (Страхотни страшки или страшни страхотии) 04.10.2013
Селищните имена в Радомирско 04.10.2013
Стихотворението „Доброта“ – поетично и нравствено послание на Петя Дубарова към всички нас 04.10.2013
Следи от бройни системи, различни от десетичната, в българските диалекти 04.10.2013
Социално ограничена лексика. Хакерският сленг 04.10.2013
Словообразувателно-лексикални хетероними със значение къщовник в българските говори 04.10.2013
Случаи на синтактична интерференция при близкородствено двуезичие 04.10.2013
Съществителните имена от среден род в говора на с. Връбник, Албания 04.10.2013
Стилистични кодове на комичното в Записки по българските въстания на З. Стоянов и Преди да се родя и след това на Ивайло Петров (стилистично равнище) 04.10.2013
Семантична характеристика на няколко диалектни абстрактни съществителни с темпорално значение 04.10.2013
Славянските стандартни езици и Югоизточна Европа в миналото, настоящето – и бъдещето 04.10.2013
Словообразувателни хетероними nomina loci в българските говори 04.10.2013
С право ли е наречена първичка? 160 години от издаването на Богоровата граматика 04.10.2013
Семантична характеристика на сравненията в „Шоуто на Слави“ 04.10.2013
Семантичното поле на истината и лъжата в българския език 04.10.2013
Семантика и синтаксис на словосъчетание от две съществителни в иврит и български „родителна относба“ 06.10.2013
Сандхиална елизия в английския език и перцепцията на миналото време от българи 06.10.2013
Способы усиления и ослабления отрицания в болгарском языке в сопоставлении с русским и польским языками 06.10.2013
Старобългарският език и старите западнославянски книжовни езици 06.10.2013
Существуют ли лексические средства для описания „средней“ фигуры: сопоставительный экспериментальный анализ 06.10.2013

Страници