Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (40) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (193) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Заглавиевъзходящо сортиране Последна промяна
Отношението динамика-статика при конструирането на образа. 13.10.2008
Относно употребите на аориста и перфекта в българския и румънския език 06.10.2013
Относно някои съответствия между употребите на супина в румънския и сегашното страдателно причастие в българския 06.10.2013
Относно консонантизма на китайския език (в съпоставка с българския) 06.10.2013
Относно вокализма в китайския език (в съпоставка с българския език) 06.10.2013
Относителни прилагателни имена 28.01.2013
Относителни прилагателни за веществен произход в българския и белоруския език 06.10.2013
Отново по въпроса за екзистенциалните изречения 06.10.2013
Отново за употребата на условните форми в съвременния френски и български език 06.10.2013
Отново за средновековните стенописи от църквата „Св. Георги” в Колуша, Кюстендил 10.06.2014
Отново за разказа „За пастира, ухапан от змия“ 08.01.2014
Отново за първообраза на Паисиевата история 11.10.2013
Отново за първообраза на Паисиевата история 26.09.2013
Отново за аналогиите в историческото развитие на бъдещето време (върху материал от староиспанския, старопортугалския и старобългарския език) 06.10.2013
Откъслек от историята на Рилский мънастир 29.05.2014
Откриване на смисловите и граматичните връзки в текст (експериментално изследване) 04.10.2013
Отименна лексика в словника на българския език. Енциклопедичен речник на производни от собствени имена. Борис Парашкевов 07.10.2013
Отзвуци от Българското възраждане в славянските ръкописи на руския манастир „Св. Пантелеймон” в Света гора. - 29.05.2014
Отговорността пред езика. Сборник, посветен на 70-годишнините на проф. Петър Пашов, чл.-кор. д-р Тодор Бояджиев и на 30-годишнината на Шуменския университет. Шумен, 2001 04.10.2013
Отговорността пред езика 3. Сборник, посветен на 65-годишнината на проф. д-р Кина Вачакова. Унив. изд. „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2009, 298 с. 03.02.2016
Отглагольные предлоги, выражающие отношение причины в широком смысле, в русском-чешском сопоставительном плане 06.10.2013
Отвъдното (Копнежи и страсти на модернизма) 27.01.2017
Ответ на вызов 18.10.2013
От Хусерл до Рикьор 09.02.2017
От Търновския надпис до всеславната Омуртагова могила (Нова хипотеза за мястото ѝ) 18.06.2014
От текста към действието 02.02.2017
От текста к символу: Лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе 28.11.2014
От съпоставителни граматики към съпоставителен анализ на дискурси (Върху примери от полския и българския дискурс) 26.01.2017
От редакцията – брой 1-2 за 2015 г. 21.03.2016
От редакцията - бр. 4, 2014 г. 21.01.2016
От редакцията 17.04.2015
От редакцията 13.01.2012
От редакцията 24.04.2015
От редакцията 24.04.2015
От редакцията 24.04.2015
От редакцията 22.07.2010

Страници