Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (40) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (193) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Заглавие Последна промянавъзходящо сортиране
Особености на глаголните системи и начините за изразяване на времето в български и английски. Семантичен трансфер при превод на глаголните форми от български на английски 08.03.2016
Очерки по истории русско-византийских отношений 17.02.2016
Образуване и произход на собствените имена у българите 15.02.2016
О времени появления и характере распространения ряда графико-орфографических признаков второго южнославянского влияние в древнерусских рукописях конца XIV– первой половины XV вв. 14.02.2016
Отношенията между родители и деца спред българските пословици 04.02.2016
Омасиологична и словообразувателна характеристика и разпространение на термини за „годеж“ в българския език 04.02.2016
Отговорността пред езика 3. Сборник, посветен на 65-годишнината на проф. д-р Кина Вачакова. Унив. изд. „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2009, 298 с. 03.02.2016
Особености на говори в Ксантийско и Гюмюрджийско (според топоними от „Българо-мохамеданските селища в Южни Родопи“ пт патриарх Кирил) 03.02.2016
Обредното лице 'стари сват' в българската сватба 03.02.2016
От редакцията - бр. 4, 2014 г. 21.01.2016
Оферта и анонс 10.11.2015
Особености на устната комуникация в сферата на медийното общуване 10.11.2015
Още веднъж за перфекта с имам и страдателно причастие в българските диалекти 10.11.2015
От редакцията 24.04.2015
От редакцията 24.04.2015
От редакцията 24.04.2015
Обсъдени термини в този брой 20.04.2015
Огнян Касабов 17.04.2015
От редакцията 17.04.2015
О портретном изображении попа Добрейша 04.04.2015
О вновь открытых мозаиках в церкви Св. Димитрия в Солуни (с табл. І–ХХ) 04.04.2015
Опис на ръкописите и старопечатните книги на Народната библиотека в София 04.04.2015
О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов 01.04.2015
Основите на царската власт и престолонаследието 01.04.2015
От Балкана до балканизация 18.03.2015
Още веднъж за „благодарение на ....“ 17.03.2015
Още веднъж за етимологичната фигура и синтактичните и особености в българския език 15.03.2015
Обща характеристика на Каменица – Велинград 14.03.2015
Ономасилогична картина на обредния цикъл „Погребение“ 14.03.2015
От текста к символу: Лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе 28.11.2014
Овладяване на втори език: проблеми на теорията и практиката 21.11.2014
Обществено-политически нагласи. Юли 2013 г. 17.11.2014
Обществено-политически нагласи. Февруари 2012 г. 17.11.2014
Опазване на българското културно наследство 12.11.2014
От аргото на зидаря до професиолекта на архитектите 24.10.2014
Обществените промени (1989-1996) и вестникарският език 19.10.2014

Страници