Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (40) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (193) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Заглавиевъзходящо сортиране Последна промяна
Названия на пързалка в българските говори (Словообразувателен аспект) 04.10.2013
Названия на обредния хляб за Коледа в южнославянските езици 14.03.2015
Названия на дете от основи на прилагателни имена 18.03.2015
Названия за ‘жена-родилка’ в българския език 17.03.2015
Названия за сватбени дарове с български произход в румънския език 04.10.2013
Названия за нѐ ро̀ден баща и нѐ ро̀дна майка в българския език 29.11.2013
Названия за кръвно родство в средновековната българска книжнина 14.03.2015
Названия за жилище в българските диалекти 14.03.2015
Названия за дете в българския език. Словообразувания от основи на съществителни имена 04.02.2016
Названия за дете в българския език. Отглаголни образувания 10.11.2015
Названия за баница в българските диалекти в славянски и балкански езиков контекст 14.03.2015
Названия (термини) за сватовници в българския език. Произход и разпространение 03.02.2016
Названието поган с неговите производни и знаците за нечистота в българската традиционна култура 14.03.2015
Надписът от Холъвник и въпросът за личността на първия турски управител на Никопол 11.10.2013
Надписите-графити от {ХIV} в. в църквата „Св. Георги“ при Горни Козяк, Щипско 11.10.2013
Надписите от църквата „Св. Андрей“ край Скопие и залезът на династията на Мрнявчевичите 11.10.2013
Надписите от {ХІV} в. в Марков манастир до Скопие и политическият възход на кралете Вълкашин и Марко 11.10.2013
Надписите към стенописите от църквата „Св. Никола“ край Станичене, Нишко (1331–1332 г.) 11.10.2013
Надписите към изображенията на Вселенските събори в Елешнишкия манастир ({ХVІ} в.) – извори и проблеми 11.10.2013
Надписите за собственост върху произведенията на торевтиката от старобългарската и среднобългарската епоха (ІХ–ХІV в.) 11.10.2013
Надписи-графити от Балканите в църквата „Св. София” в Константинопол 09.03.2016
Надписи от стенописите от {ХV} век в църквата „Св. Георги“ в Кремиковския манастир 11.10.2013
Надписи от средновековната църква при с. Ръждавица, Кюстендилско 11.10.2013
Надзор и наказание. Раждането на затвора 01.04.2015
Надежди и безнадеждия за 24 май 04.10.2013
Надежда Стоянова 28.01.2016
Надежда Данчева 24.04.2015
Нагласи на студенти от университет „L‘Orientale“ в Неапол за изучаване на български език – анализ на резултатите от проведена анкета 25.01.2017
Нагласи към паралингвистични средства (жестове, мимики, пози) 12.06.2024
Нагласи към паралингвистични средства (жестове, мимики, пози) 21.11.2014
Нагласи към паралингвистични средства (жестове, мимики, пози) 28.11.2014
Нагласи и очаквания на националната аудитория за цифровата телевизия и интернет 23.10.2014
Наблюдения над употребата на старобългарските причастия 26.09.2013
Наблюдения над употребата на старобългарските причастия 11.10.2013
Наблюдения над ръкопис № 508 от сбирката на Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 11.10.2013
Наблюдения върху цикъла старобългарски историко-апокалиптични творби от {Х–ХI} в. 11.10.2013

Страници