Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (40) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (193) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Заглавие Последна промянанизходящо сортиране
Ден – светъл и прозрачен 04.10.2013
Достойното място на българския език в индоевропейското семейство 04.10.2013
Дипломатически език и стил 04.10.2013
Дискурсът – нови лингвистични и нелингвистични аспекти 04.10.2013
Доцент д-р Константин Попов на осемдесет години 04.10.2013
Диалектни текстове от Костурско, Югозападна Македония 04.10.2013
Диалектология и история 04.10.2013
Динамичната същност на българския книжовен език 04.10.2013
Да хвърлех по отсрещния прозорец 06.10.2013
Деиксис и определеност на имената в българския и сърбохърватския език 06.10.2013
Деривационно преоформяне на имена на български реки в руските документи от Освободителната война чрез метонимична редеривация 06.10.2013
Двойно заемане при някои християнски понятия в балканските езици (стб. êîë­äà, ð1ñàëèÿ, ïîãàíú) 06.10.2013
Думата ile в системата на турските следлози, нейните функции и съответствията £ в българския език 06.10.2013
Диагностика на грешките, допускани при съгласуването на равнището на предикативната синтагма (върху материал от испанския и българския език) 06.10.2013
Дезактуализиращата същност на плусквамперфекта във френския и българския език 06.10.2013
Дательный самостоятельный в древнеболгарском и в старобелорусских переводах 06.10.2013
Допълнителната информация, носена от формите на страдателния залог със sein в немския и съм в българския език 06.10.2013
Дателни местоимения в български и руски диалог (опит за количествен анализ на честотата на употребата им) 06.10.2013
Дателни местоимения (количествен анализ на употребата им в различни типове руски и български текстове) 06.10.2013
Димитър Спасов 06.10.2013
Дължината на думата в английския, немския, руския и българския език 06.10.2013
Дневник на едно пътуване до Османската порта в Цариград 10.10.2013
Дипломатическая переписка царя Симеона с императором Романом Лакапином 11.10.2013
Дипломатические документы Второго болгарского государства 11.10.2013
Документы дипломатической практики Первого болгарского государства 11.10.2013
Документи на българските царе от {XIII–XIV} в. 11.10.2013
Древнерусский перевод законов хана Крума 11.10.2013
Двойните имена – светските (кръщелните) и монашеските – на славянските апостоли Константин-Кирил и Методий и въпросът за идентификацията 11.10.2013
Два двуезични надгробни надписа от {ХІV} в 11.10.2013
Денонощното богослужение в Синайския евхологий 11.10.2013
Дальнейшее исследование Рождественского парафрастического канона Константина Преславского с иным прочтением концовки его акростиха 11.10.2013
Древний список последования св. Димитрию Солунскому 11.10.2013
Диглосията и смесените текстове в Киевска Русия 11.10.2013
Два комплекта икони от 1616 и 1685 г. за иконостаса на църквата „Св. Георги“ във Велико Търново 11.10.2013
Два неизвестни преписа на канона за Успение Богородично от Климент Охридски 11.10.2013
Данные к филологическому и историческому изучению Жития Наума 11.10.2013

Страници