Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (40) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (193) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Заглавиевъзходящо сортиране Последна промяна
Дейността на Международната комисия за славянските книжовни езици 26.11.2013
Деиксис и определеност на имената в българския и сърбохърватския език 06.10.2013
Дезактуализиращата същност на плусквамперфекта във френския и българския език 06.10.2013
Девети славистичен семинар в Белград 26.11.2013
Девети международен конгрес на славистите, Киев, 6–14 септември 1983 г. Секция „Езикознание“ 26.11.2013
Девета международна конференция по словообразуване 26.11.2013
Девета международна конференция по полско- английски контрастивни изследвания 26.11.2013
Девета конференция по балканско и южнославянско езикознание, литература и фолклор 26.11.2013
Дебютът Дикенс: начална рецепция на английския автор и на творчеството му в България 19.03.2016
Дебютът Дикенс 07.05.2010
Двуезичен речник на житието на св. Петка от Патриарх Евтимий, преведено на латински от Рафаел Левакович 07.06.2014
Двойно заемане при някои християнски понятия в балканските езици (стб. êîë­äà, ð1ñàëèÿ, ïîãàíú) 06.10.2013
Двойните имена – светските (кръщелните) и монашеските – на славянските апостоли Константин-Кирил и Методий и въпросът за идентификацията 11.10.2013
Двоен юбилей за пражката славистика (Емилия Блахова и Вацлав Конзал на 80 години) 08.01.2014
Двете Испании в творчеството на Димитър Димов 26.01.2017
Две-трети 18.03.2015
Две редки думи със значение ’мързелив’ 04.10.2013
Две нови интердисциплинарни списания с лингвистична ориентация 26.11.2013
Две неизвестни славянски названия на Плеядите (Названието на съзвездието Плеяди в старите преводи на книгата Йов) 14.03.2015
Две конференции по славянска ономастика в Австрия 26.11.2013
Две забытые даты болгарской церковно-политической истории ІХ в. (К вопросу формирования болгарского варианта церковного месяцеслова в эпо 11.10.2013
Две български граматики за чужденци 08.07.2014
Две богословски концепции и техните граматически регистри в преславската книжнина 08.01.2014
Двата славянски превода на катената на книга Йов 11.10.2013
Двата извора на старогръцката словесност 04.04.2015
Дванадесета общополска ономастична конференция в Могилани (Полша) 26.11.2013
Двайсет и четвърти летен курс по полски език във Варшава 26.11.2013
Двадесето пленарно заседание на Международния комитет на славистите 26.11.2013
Двадесетият летен ceминap по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти 26.11.2013
Двадесет и четвърти летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти в София 26.11.2013
Двадесет и четвърта лятна славистична школа в Прага 26.11.2013
Двадесет и трети софийски летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти 26.11.2013
Двадесет и първият летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти 26.11.2013
Двадесет и пети софийски летен семинар по български език и култура 26.11.2013
Двадесет и девети ваканционен курс по полски език и култура 26.11.2013
Двадесет и втори летен семинар по словашки език и култура в Братислава 26.11.2013

Страници