Skip to content Skip to navigation

verb

Особености на глаголните системи и начините за изразяване на времето в български и английски. Семантичен трансфер при превод на глаголните форми от български на английски

Основен обект на разглеждане в този текст е глаголът като част на речта, която означава действия и състояния на предметите, които се менят във врмето, т.е. динамични признаци (Куцаров 2007:103). Двата избрани от нас езика споделят доста общи черти по отношение на особеностите на глаголите.

Subscribe to verb