Skip to content Skip to navigation

triodion

Езикови особености на ръкопис № 574 + 1379 от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Настоящата разработка* представлява едно малко изследване, което има амбициите в бъдеще да прерасне в едно цялостно кодикологично, езиково и литературно описание на ръкопис № 574 + 1379 от НБКМ. Ръкописът се състои от две части, описани отделно и затова са с отделни сигнатури.

Езикови особености на ръкопис № 574 + 1379 от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Настоящата разработка* представлява едно малко изследване, което има амбициите в бъдеще да прерасне в едно цялостно кодикологично, езиково и литературно описание на ръкопис № 574 + 1379 от НБКМ. Ръкописът се състои от две части, описани отделно и затова са с отделни сигнатури.

Subscribe to triodion