Skip to content Skip to navigation

Св. Йоан Екзарх

Светлинната образност като средство за онагледяване на природата на Христос според богослужебната писмена традиция за Рождество Христово

Отношението на човечеството към Слънцето от най-дълбока древност е свързано с обожание и преклонение. Това е напълно естествено, защото неговото влияние върху живота на хората е лесно осезаемо, всяка сутрин то изгрява, носейки светлина, топлина и сигурност. Съответно двата върхови момента в неговия цикъл – лятното и зимното слънцестоене, са тържествено почитани още от древността.

Subscribe to Св. Йоан Екзарх