Skip to content Skip to navigation

“Slavonic-Bulgarian History”

Идеята за светеца и светостта в „История славяноболгарская“ на Паисий Хилендарски и в „История во кратце болгарском народе словенском“ на йеросхимонах Спиридон

Идеята за светеца и светостта е тема, която може да бъде подложена на редица изследвания. За мене лично тези две неща са взаимно свързани*. Не всеки човек може да бъде обявен за светец. Ние почитаме светците, защото някои от тях са дали всичко за възприемането на християнската вяра.

Subscribe to “Slavonic-Bulgarian History”