Skip to content Skip to navigation

“The short history of Slavic Bulgarian people”

Идеята за светеца и светостта в „История славяноболгарская“ на Паисий Хилендарски и в „История во кратце болгарском народе словенском“ на йеросхимонах Спиридон

Идеята за светеца и светостта е тема, която може да бъде подложена на редица изследвания. За мене лично тези две неща са взаимно свързани*. Не всеки човек може да бъде обявен за светец. Ние почитаме светците, защото някои от тях са дали всичко за възприемането на християнската вяра.

Subscribe to “The short history of Slavic Bulgarian people”