Skip to content Skip to navigation

методика на обучението по руски език

Прагматическите текстове в обучението по чужд език (руски език)

Моделът за успешно обучение по чужд език е актуален, ако към езиковите знания добавим  умение да разчитаме правилно съвременните комуникативни интенции, проявени в различни сфери на общуването. В приложен план е възможно формиране на социокултурна компетенция чрез използването на прагматически текстове: кратки по обем, с популярно или информативно съдържание.

Subscribe to методика на обучението по руски език