Skip to content Skip to navigation

Тодор Христов

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Тодор Христов преподава теория на литературата в СУ „Св. Климент Охридски”. Той е доктор по теория на литературата и социология. Последната му книга анализира Априлското въстание като опит за създаване на режим на суверенитет без суверен, предугаждащ много от предимствата и недостатъците режимите, на чийто възход сме свидетели днес. Основните му изследователски интереси са изследванията на властта, критическата теория и културните изследвания.