Skip to content Skip to navigation

Катерина Клинкова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Катерина Клинкова е докторант по теория на литературата в Катедрата по теория и история на литературата на Факултета по славянски филологии с тема „Време и образ – модели на литературна темпоралност“.

Библиографски записи в Libri Slavici: