Skip to content Skip to navigation

Анна Чолева-Димитрова

Институт за български език, Българска академия на науките

Доц. д-р Анна Чолева-Димитрова е ръководител на секция „Приложна ономастика“, Институт за българки език „Проф. Л. Андрейчин“, БАН. Научните ѝ интереси са в областта на ономастиката – топонимия, антропонимия, ойконимия; етимология, социолингвистика

 

Библиографски записи в Libri Slavici: