Skip to content Skip to navigation

Андреана Ефтимова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Андреана Ефтимова е доктор по общо и сравнително езикознание (психолингвистика) и главен асистент във Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ „Св. Климент Охридски“. Интересите й са в областите на психолингвистиката, социолингвистиката, стилистиката, текстолингвистиката, теорията и практиката на медиите, семиотиката.

Библиографски записи в Libri Slavici: