Skip to content Skip to navigation

Трифон Войводов

Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“

Трифон Войводов е редовен докторант по славянски фолклор в СУ „Св. Климент Охридски“. Научните му интереси са в сферата на традиционните култури, фолклоризма и фолклорните модели в компютърните среди.