Skip to content Skip to navigation

Татяна Славова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии, Катедра Кирилометодиевистика

Проф. д.ф.н. Татяна Славова е преподавател по старобългарски език в СУ „Св. Климент Охридски". Автор е на книгите Речник на словоформите в Архангелското евангелие от 1092г. (1994), Тълковната палея в контекста на старобългарската книжнина [Университетска библиотека №418] (2002), на монографията Преславска редакция на Кирило-Методиевия старобългарски евангелски превод (1989), на няколко учебни пособия (Помагало по българска историческа лексикология, 1986; Христоматия по историческа граматика на българския език, 1987; Слова на светлината. Творби на старобългарски писатели от епохата на св. княз Борис, цар Симеон и св. цар Петър, 1995; Старобългарски текстове, 1996, 2000) и на над 100 научни публикации. Тя е един от авторите на История на българската средновековна лирература (2008), редактор на библиотека Слово и символ (1995,1997) и член на редколегията на списание Scripta & e-Scripta. The Journal of Interdisciplinary Mediaeval Studies.