Skip to content Skip to navigation

Радостина Петрова

Radostina Petrova
Факултет по славянски филологии, Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Родена през 1988 година в град Русе. Завършва СОУ "Христо Ботев", гр. Русе с хуманитарен профил през 2007 година. Завършва Славянска филология, профил полски език и литература през 2012 година. В рамките на следването специализира в Унивеситет "Мария Склодовска-Кюри" в Люблин, Полша (2010). Редовен докторант в Катедрата по славянски литератури към Факултета по славянски филологии на СУ "Св. Климент Охридски" от 2013 година. 

Ключови думи: