Skip to content Skip to navigation

Милена Маринова

Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей, БАН

Докторант в Института за етнология и фолклористика с етнографски музей (ИЕФЕМ) към БАН в секция "Историческа етнология" през периода 2006-2009 г.

Темата на дисертацията й е "Българската сватба през ХХ век. Динамика на промените" с научен ръководител доц. д-р Ваня Жекова.

Научни интереси в областта на традиционната българска култура, градската култура в България от началото до средата на ХХ век и трансформациите им в условията на съвременността."