Skip to content Skip to navigation

Миглена Терзийска

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии, Катедра Българска литература

Миглена Илиева Терзийска е родена през 1983 г. в гр. Кнежа. Завършила е специалност Българска филология и магистратура Литературознание в СУ "Св. Климент Охридски". В момента е редовен докторант по Възрожденска литература към катедра Българска литература на СУ "Св. Климент Охридски". Интересува се от аспектите на визуалното в театъра и драматургията на Българското възраждане.