Skip to content Skip to navigation

Любен Домозетски

Национална художествена академия

Любен Домозетски е роден през 1988 г. в Благоевград. Следва Изкуствознание в Националната художествена академия от 2010 г. до настоящия момент. Специализирал е един семестър в академията за изящни изкуства „Брера” в Милано като стипендиант на програма Еразъм. Интересите му са оринетирани в областта на изкуството на Ренесанса в Италия, изкуството на Византия и средновековното българско изкуство.