Skip to content Skip to navigation

Красимира Алексова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии, Катедра Български език

доцент, доктор по филология

Библиографски записи в Libri Slavici: