Skip to content Skip to navigation

Илина Лулейска

Филологически факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски”

Илина Красимирова Лулейска е докторантка към Катедрата по литература при Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград. Нейните интереси са в областта на старобългарската литература и в частност текстовете за св. Сава Освещени.